-Allt för din bastu!

Policy

Vår Miljöpolicy

Vi skall vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.

Leveranskvalitet
Vi ska leverera rätt produkt i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Trygga tjänster och produkter
Våra tjänster och produkter ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar. I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare
Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje anställd. Alla har ansvar för att reagera på fel och brister. Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.

Vår Kvalitetspolicy

Ansvaret för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare skall känna ett högt kvalitetsansvar. Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

 

Värdet på produkter och tjänster
Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra produkter genom produktutveckling, kvalitetssäkring och ett rationellt, kostnadseffektivt arbetssätt lönsamt för kunden och oss. Vi ska leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet.

Leveranskvalitet
Vi ska leverera rätt produkt i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Information
Samarbete inom hela företaget präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder. Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.

Vår Integritetspolicy

Ansvaret för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare skall känna ett högt kvalitetsansvar. Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

 

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser, och där bör du läsa vilken policy som gäller för den aktuella webbplatsen. Vi använder oss av besöksinformation från hemsidan för att kunna ta ut statistik som berör besökarens beteende och intressen för att kunna förbättra våra tjänster och bemöta kundens behov.

Bli borttagen från våra register
Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vår personuppgiftsbank aktuell och med korrekta uppgifter.
För att justera dina aktuella personuppgifter eller bli
borttagen från våra register ring
tel.nr. +46 (0)16-13 70 00 
eller maila till marknad@exacta-sweden.com.

Du har rätten att begära de uppgifter som finns samlade hos oss. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Här kan du söka bland artiklar och sidor som finns på exacta-sweden.com