-Allt för din bastu!

Att planera och bygga en bastu

Att välja rätt aggregat för din bastu

Idag finns många olika typer av bastuaggregat på marknaden.

Vi börjar med de elektriska bastuaggregaten. Det finns både vägghängda och golvstående modeller.

Att tänka på är att vägghängda modeller ofta kräver en förstärkning i väggen som klarar aggregatets vikt. Golvstående modeller kan beroende på modell placeras direkt mot vägg, fristående mitt på golv, eller integreras i bastun inredning.

Du kan välja aggregat med inbyggd styrning eller en modell med separat styrpanel.

Bastuaggregat med inbyggd styrning har ett timer- och termostatvred. Här kan du starta och stänga av samt ställa den för senarelagd start. Med termostatvredet ställer du in önskad temperatur.  

Bastuaggregat för separat styrpanel ger stor möjlighet till en rad olika funktioner.

Allt från det enklaste som av/på och temperaturjustering till de mest avancerade funktionerna. Du kan till exempel tända/släcka/dimma belysning, styra Infraelement, senarelagd start, veckoschema, Wifi-styrning via app på distans etc. Den separata styrpanelen kan, beroende på modell, placeras inuti eller utanför bastun.

Aggregatets stenmagasin

Stenmagasinen i aggregaten varierar i storlek. De minsta vägghängda aggregaten rymmer knappt 20 kg medan de större golvstående aggregaten kan rymma upp till 500-600 kg.

Anledningen till att man har sten i el- och vedaggregat är flera. Det ena är att stenen skall fungera som ett värmelager till bastun, både under själva bastubadet och efter för effektiv upptorkning av bastun.

Den andra är att stenen skall förånga vatten vid badkastning över de heta stenarna.

Detta medför att stenen måste uppfylla följande kriterier:

– tåla snabba värmeväxlingar utan att spricka

– vara luktfria och ej utsöndra dammpartiklar i luften

– storleken skall beroende på modell vara mellan 5-10 cm och 10-15 cm i diameter så att luften

kan cirkulera runt stenarna

– vatten skall kunna sugas in i stenen och ej rinna av.

Det finns olika typer av bastustenar. En av de vanligaste sorterna är Olivindiabas. Läs mer om andra alternativ i Exactas katalog under avsnittet ”Bastusten”.

Om man föredrar att basta i en högre luftfuktighet krävs ett större stenmagasin. Ju större, desto bättre ångbildning vid badkastning. Ångan som bildas kallas för Löyly på finska och anses vara bastuns själ. Bada hett och torrt kan du göra i de allra flesta aggregaten. Uppvärmningstiden kan variera beroende på mängden sten. Stora stenmagasin förlänger uppvärmningstiden.

Olivindiabas

Vulkanit

Tumlad

Röd Granit

Tumlad Vit

Elite

Hur vet jag vilken storlek jag ska ha på aggregatet?

Bastuns volym bestämmer aggregatets effektbehov.
Det vill säga för att räkna fram bastuns volym tar du rummets djup x bredd x höjd = kubik. Till exempel D 1,5 x B 2 x H 2,4 = 7,2 m³.

Under förutsättning att vägg- och takytor är isolerade och försedda med träpanel kan man följa angivna volymrekommendationer i förhållande till aggregatets kilowatt som står listande i Exactas katalog. 

Har man stora väggytor med tegel, betong, kakel, timmer eller glas kommer aggregatets effektbehov att påverkas. Värmen försvinner in i dessa material och det tar längre tid att värma upp bastun. En enkel beräkning är att för varje kvadratmeter (m²) tegel, betong, kakel, timmer eller glas ökas den beräknade volymen med 1,2 kubik (m³).
Det vill säga för att räkna fram bastuns volym tar du rummets djup x bredd x höjd = kubik. Till exempel D 1,5 x B 2 x H 2,4 = 7,2 m³, plus en 1 kvadratmeter (m²) stenyta = 1,2 kubik (m³). Bastuns volym blir då 7,2 kubik + 1,2 kubik = 8,4 kubik totalt. Aggregatets effektbehov ska då klara minst 8,4 kubik (m³).

Vad händer om jag väljer fel storlek på aggregatet?

Väljer du ett aggregat med för hög effekt värms bastun upp för snabbt vilket innebär att stenarna inte hinner bli tillräckligt varma. Då kommer de inte producera någon ånga när man kastar bad.
Risken finns också att aggregatet stänger av sig när det nått önskad temperatur och endast jobbar i korta perioder vilket gör att stenarna hinner svalna.

Väljer du istället ett aggregat med för låg effekt kommer bastuns uppvärmningstid förlängas kraftigt och aggregatet kommer att få arbeta onödigt hårt. Det i sin tur kommer leda till att aggregatet och elementen får en förkortad livslängd. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer som du hittar i manualen.

Ligger du på gränsen mellan två effekter rekommenderar vi att du tar den större kilowatten som klarar en större volym.

Här kan du söka bland artiklar och sidor som finns på exacta-sweden.com