-Allt för din bastu!

Vanliga frågor

Elaggregat

På bastuaggregat lämnas normalt två års garanti. I offentlig miljö lämnas ett år.
På vissa av våra modeller lämnas 5 år eller längre. Se manual för respektive produkt gällande garantitid. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan yttre åverkan.

Vanligtvis finns det reservdelar till våra aggregat. För att få rätt reservdel, leta fram aggregatets typnummer. Det står vanligtvis nedtill på en ettiket på aggregatet. Vänd dig sedan till en Exacta återförsäljare.
Närmaste återförsäljare hittar du i vår sökfunktion här på vår hemsida.

-Plocka om stenmagasinet. Stenarna i aggregatet är för tätt packade, vilket medför en försämrad luftcirkulation i stenmagasinet. Det gör att värmen inte kan spridas optimalt i bastun.

– Kontrollera att samtliga element i aggregatet är hela. Plocka bort några stenar och stänk lite vatten på elementet, och hör du att vattnet fräser så är elementet i funktion.
Är du osäker på om elementen är hela, kontakta en behörig elektriker för felsökning.

– Kontrollera temperatursensorns placering. Är sensorn felaktigt placerad resulterar det fel i avläsning av bastuns faktiska temperatur.

– Aggregatets modell är inte avsedd för så kallad torr bastu med hög temperatur.

Använd en sten speciellt anpassad för bastuaggregat. Exempelvis Olivindiabas eller keramisk sten. Säkerställ godkänd sort och storlek genom att kontrollera aggregatets manual. Där står även mängden sten som aggregatet behöver.

Rekommendationen är att om du bastar en gång i veckan ska stenmagasinet plockas om minst en gång om året. Bastar du två gånger i veckan ska stenmagasinet plockas om minst två gånger om året osv.

Vid en visuell inspektion märker du om stenarna kan vara vita, grusiga eller spruckna. Dessa stenar ska bytas ut snarast. När stenarna spricker och rör sig packad de tätt och minskar luftflödet i stenmagasinet. Det kommer slita på aggregatets element och förlänger uppvärmningstiden.

Panel

Med Supi bastuskydd kan du lasera din bastupanel. Välj någon av våra standardkulörer eller bryt till en valfri NCS-kulör.

Vi rekommenderar att allt trämaterial ska behandlas innan bastun tas i bruk. Se skötselråden här.

Vid en visuell inspektion ser du att vattnet “pärlar sig” på materialet, och då vet du att skyddet fortfarande är fungerande. Suger trämaterialet upp vattnet är det dags att behandla med nytt panel- eller laveskydd.

Vedeldat

Ja, med en skyddsplåt anpassad för just din vedugnsmodell kan du minska säkerhetsavståndet till brännbara material.

Du kan även använda en plåt eller fibercementskiva med luftspalt för att minska säkerhetsavståndet.
Vi rekommenderar att du läser anvisningarna i manualen för respektive vedugnsmodell.

Den vedeldade bastuungen kan placeras direkt på betonggolv om betongplattans tjocklek är minst 60 mm.

Har man ett kaklat golv bör man placera ugnen på en golvskyddsplåt. Plattornas lim, murbruk och vattenisoleringmaterial som används tål inte värmestrålningen från ugnen. Har man ugnen stående på golv av brännbart material bör man även här använda en golvskyddsplåt. Dessutom kan det vara bra att placera ett gnistskydd framför eldluckan.

Tänk på att golvet bör vara plant och att golvet har tillräckligt med bärkraft!

Exactas skorstenar består av både isolerade och oisolerade delar.
De oisolerade delarna kräver ett avstånd på 500 mm från anslutningskanelen till brännbara material.
De isolerade delarna bör ha ett avstånd på minst 100 mm från ytterhöljet till brännbara material.

Den isolerade delen måste även gå ner 430 mm från innertaket om oisolerade delar används hela vägen från kamin till takgenomföring.

Vi rekommenderar dig att kontakta din lokala sotare eller ortens brandmyndighet för lokala bestämmelser och avvikelser.

Ånga

Avkalkning bör ske 2 gånger per år. I offentligt bruk rekommenderas att en avhärdare för inkommande vatten installeras. Läs mer i skötselråden.

För att undvika att ångan omvandlas till vatten och droppar ner på bastubadarna är ett välvt eller sluttande tak att föredra i ångrummet. Då kommer den omvandlade ångan att rinna mot väggen och sedan ner mot golvet.

I det här Youtube-klippet finner du en komplett instrukstionsvideo på hur man monterar ett ångrum som är tillverkat i XPS.

Här kan du söka bland artiklar och sidor som finns på exacta-sweden.com