-Allt för din bastu!

Att planera och bygga en bastu

Vedeldad bastu

Vedeldade bastuugnar är som det låter, en ugn du värmer upp bastun med värmen från brinnande ved. Vedklabben ska vara torr och längden anpassas efter ugnens storlek. Att värma upp bastun är en procedur som kan ta lite tid, vanligtvis 45-60 minuter. Första tändningen fyller man eldstaden med ved, när den nästan brunnit slut så fyller man på med ved, men inte riktigt fullt. Där efter är bastun klar för bad.

Här finns naturligtvis många olika utföranden på ugnar. Till exempel med glaslucka där lågorna från elden återspeglas i din bastu.

De flesta bastuugnar kan antingen toppanslutas med skorsten eller bakanslutas in i en befintlig murstock.
Exacta erbjuder toppanslutna skorstenar i färdiga paket som kan kompletteras med nödvändiga förlängningsrör.
För mer information, se skorstensmanual.

Som med de elektriska aggregaten är det viktigt att följa säkerhetsavstånden till brännbara material.
Till de flesta vedeldade ugnar finns skyddsplåtar som minskar säkerhetsavståndet till dessa så att man i sin tur kan placera aggregatet närmare väggen.

De flesta ugnar kan ställas direkt på betonggolvet om betongen är minst 60 mm tjock och det inte ligger några el- eller vattenrör i betongen. Det finns ventilerade och isolerade golvskyddsplåtar att köpa som tillbehör. Dessa golvskyddsplåtar fungerar även för trägolv, men då måste du även komplettera med en gnistskyddsplåt.

Saknar du varmt dusch- eller tvättvatten i anslutning till bastun finns modeller med vattentank, både som frontmonterad eller på höger/vänster sida av ugnen.

Det finns även vattentankar som monteras på skorstensröret.

Vattenbehållaren används för att värma vattnet som sedan blandas ut med kallvatten till en behaglig dusch- eller tvättemperatur.

De vedeldade ugnarna behöver förses med bastusten, och här varierar stenmagasinens kapacitet. Allt från 30 kg upp till 400 kg sten. Storleken på stenen varierar mellan modellerna, se respektive modells manual för korrekt sten.

Här kan du söka bland artiklar och sidor som finns på exacta-sweden.com