Vår policy

Bastuns historia

Frågar man hundra finländare hur man badar bastu får man hundra olika svar. Ändå tycker man att i Finland där man har lika många bilar som bastur (ca 2 miljoner), där borde man få ett entydigt svar.

Kvalitetspolicy

Vi skall vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.

Miljöpolicy

Vi ska långsiktigt utvecklas utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Detta bl a genom att vi erbjuder produkter och tjänster som anpassas till och utförs med optimal säkerhet för människa och miljö.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder