Manualer

Bastudörr i 8 mm härdat säkerhetsglas

Kategori: Dörrar

Glasdörren har en konstruktion som gör den enkel att montera, såväl i en ny eller som utbyte i en befintlig bastu.

Dörren består av en 42x93 mm träkarm med tätlist, gångjärn, dörrhandtag och dörrlås. Modulstorlekarna 8x21, 9x20, 9x21, 10x20 och 10x21 levereras med tre gångjärn, alla övriga moduler har två.

Montering 1900 serien

Börja med att kontrollera att dörröppningen är tillräckligt stor. Det bör finnas minst 10 mm justermån. Välj var dörrens gångjärn skall placeras, hö- ger eller vänster sida. Montera ihop karmens överstycke mot karmens gångjärns- och handtagssida (4 skruv 4.2 x 55 mm).
Obs! karmen levereras utan tröskel.