Bygga Bastu

vedeldad bastu

För att veta vilken storlek man ska ha på sitt aggregat, det vill säga hur många kW det bör ha, måste man ta räkna ut basturummets volym (m³). Hur stor bastuvolym ett aggregat klarar varieriar naturligtvis mellan olíka fabrikat och modeller.

 Man ska ta hänsyn till material som basturummet består utav. För varje m² väggyta av tegel, betong och glas räknar man till 1,2 m³ till rummets totala volym. Viktigt att bastuns väggar är rätt isolerade, varje vägg och tak bör ha minst 50 mm isoliering i en privat bastu. 

Vad händer om jag väljer fel storlek på aggregatet?

För hög effekt på aggregatet medför att bastun värms upp för snabbt. Det betyder att stenarna inte har hunnit bli tillräckligt varma och att man får dåligt med ånga badkastning och därmed dåligt bastubad.
För låg effekt medför att bastun värms upp mycket sakta och att aggregatet får arbeta onormalt hårt. Detta får till följd att aggregates livslängd förkortas.
Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Beställ kostnadsfritt vår katalog och bläddra och läs om alla våra bastuprodukter, eller använd vår digitala katalog för att hitta det bastuaggregat som passar just dig!

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder